Bewust Boeren Gouwe Wiericke

Bewust Boeren Gouwe Wiericke

Kringlooplandbouw in veenweide

In dit project is LTO Noord samen met de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland en agrariërs in het gebied Gouwe-Wiericke actief aan de slag gegaan met maatregelen om hun nutriëntenverlies te verminderen.

Dit was de tweede fase van het project voor Kringlooplandbouw in de veenweidegebieden van het Groene Hart. Daarbij wilden we een breder publiek bereiken. Door een grotere groep agrariërs bewust te maken van hun nutriëntenverlies op hun bedrijf, is een grotere bereidheid ontstaan om hier ook maatregelen tegen te nemen. Nutriëntenmanagement en kringlooplandbouw stonden centraal.

Direct inpasbaar

We wilden agrariërs motiveren om deel te nemen aan het project. Daarbij is er voor gezorgd dat de maatregelen goed aansluiten bij de dagelijkse bedrijfspraktijk. Er zijn 26 technische maatregelen uitgewerkt die direct inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Hierdoor sluit het project nauw aan bij de dagelijkste praktijk van de deelnemende bedrijven en geeft dit enthousiasme en motivatie om mee te doen. De maatregelen geven veehouders concrete voorbeelden van mogelijke maatregelen die passend zijn voor ieder bedrijf dat aan de slag wil met Kringlooplandbouw. Zo kan er direct bijgedragen worden aan een betere kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

Bewust Boeren Gouwe Wiericke
Contactpersoon:
Mieke Vergeer
Stichting Gouwe Wiericke
Marinus Boogaard
Hoogheemraadschap van Rijnland
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS De Stichtse Rijnlanden, HHRS van Rijnland
Looptijd:
zomer 2015 - najaar 2016
Provincie:
Zuid-Holland
Initiatief van:
LTO Noord, HDSR, PPP Agro Advies, verenigingen van AVN′s SGGW en NVRW
Betrokken partijen:
DMS en Boerenverstand

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top