Bodemcoaches Noord-Holland 2018

Bodemcoaches Noord-Holland 2018

Eerste bodemcoaches opgeleid en van start

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Doel van het project is het opleiden van vijf bodemcoaches, waarna zij agrarische ondernemers gaan adviseren in het verbeteren van de bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer.

De bodemcoaches worden opgeleid door bodemdeskundige Coen ter Berg. Daarna kunnen agrarische ondernemers zich aanmelden voor een bedrijfsbezoek door een van de bodemcoaches via het Landbouwportaal Noord-Holland.

De bodemcoaches zijn inmiddels volop aan de slag! Daarnaast is er een tweede opleidingstraject geweest voor nog eens zes bodemcoaches. Zo zijn er nu in Noord-Holland meerdere bodemcoaches met specifieke bodemkennis voor de veehouderij, akkerbouw en bloembollenteelt.

Bodemcoaches Noord-Holland 2018
Contactpersoon:
Annemarie Koelemeijer
Vereniging agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, HHRS Hollands Noorderkwartier, HHRS van Rijnland
Looptijd:
2018 - 2019
Provincie:
Noord-Holland
Initiatief van:
Vereniging agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken
Betrokken partijen:
Groen Kapitaal, WLD

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top