De doelstellingen

Voor de komende jaren heeft LTO met de waterschappen onder de titel Deltaplan Agrarisch Water een aantal doelstellingen geformuleerd:
1) Het bereiken van een betere waterkwaliteit:
- 80% van de knelpunten opgelost in 2021;
- 100% van de knelpunten opgelost in 2027
2) Zorgen voor voldoende Water:
- Goede verdeling op nationaal niveau
- Optimale waterhuishouding op gebiedsniveau
- Spaarzaam watergebruik op bedrijfsniveau
3) Koersen op hogere productie en efficiënt ruimtegebruik:
- minimaal 2% regionale productieverhoging door gebiedsprocessen, nieuwe ruimtelijke instrumenten en innovatieve technieken
- Zuinig ruimtegebruik/regionaal maatwerk Provincies en de ministeries I&M en EZ onderstrepen deze doelstellingen.

Back to top