De Waterkaravaan in Coronatijd!

Om boeren en waterschappers dichter bij elkaar te brengen is vier jaar geleden gestart met de Waterkaravaan. De Waterkaravaan is een verzameling van activiteiten die ervoor zorgt dat boeren enthousiast worden om samen met de waterschappen te werken aan voldoende schoon water en een betere bodem. In 2020 stond iedereen, door Corona, voor een grote uitdaging. Fysieke bijeenkomsten of excursies waren niet mogelijk en de Waterkaravaanbus kon niet rijden. Er moest gezocht worden naar creatieve mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

 

Agrariërs aan het woord

Kennis delen, inspireren en enthousiasmeren wordt het liefst gedaan tijdens een bijeenkomst of excursie. Omdat dit het grootste gedeelte van het jaar niet mogelijk was is ervoor gekozen om meer (praktijk)verhalen te gaan schrijven. In 2020 plaatsten wij ruim 130 praktijkverhalen op de website van DAW. Van bemesting tot verdroging en vernatting en van bodem tot bedrijfsvoering. De input vanuit de verschillende sectoren en gebieden maakte dat er voor de verschillende thema’s actuele en passende verhalen geschreven konden worden.
 

Nieuwsbrief met praktijk- en succesverhalen

In 2020 is voor het eerst maandelijks een nieuwsbrief verstuurd. Met praktijkverhalen, het laten zien van vooruitgang van het DAW en de mensen die werkzaam zijn binnen het DAW een gezicht geven. Zowel bestuurders, stakeholders als boeren worden aan het woord gelaten om hun verhaal te vertellen. Betrokkenen en geïnteresseerden van ministeries, waterschappen, provincies en bestuurders lezen en waarderen de nieuwsbrief.

 

Het succes van de nieuwsbrief is ook terug te zien in de cijfers van de website. Na het verzenden van de nieuwsbrief is er een piek te zien in het aantal websitebezoekers. In 2020 is het websitebezoek met ruim 30% gestegen ten opzichte van 2019. Ook de tijd die een bezoeker op de website doorbrengt is langer, ze nemen de tijd om berichten en artikelen te lezen.
 
 
Back to top