FABulous Farmers

FABulous Farmers

Functionele AgroBiodiversiteit (FAB)

De landbouwsector, is vandaag de dag sterk afhankelijk van externe inputs (meststoffen, pesticiden, machines, antibiotica) en natuurlijke hulpbronnen (bodem en water) bij de productie van onder andere voedsel, brandstof, vezels voor de agro-voedingssector. Onze reguliere landbouwmethoden creëren ook een aantal negatieve effecten op het milieu (vermindering van de bodemkwaliteit, watervervuiling en verlies van biodiversiteit), die het welzijn van de mens en zelfs de landbouwproductiviteit op de lange termijn schaden.

Er is een dringende behoefte aan meer hulpbronnenefficiëntie in landbouwsystemen en een overgang naar meer circulaire agro-ecosystemen. Het project genaamd ′FABulous Farmers′ heeft tot doel de acceptatie en implementatie van functionele agrobiodiversiteit (FAB) door boeren en andere grondbeheerders te versnellen. Dit geeft een duidelijk positief effect op het beperken vanuit emissies van nutriënten en gewasbeschermings-middelen naar het oppervlaktewater.

Project Resultaat

FABulous Farmers gebruikt Functionele AgroBiodiversiteit als een op de natuur gebaseerde oplossing om het gebruik van natuurlijke en materiële hulpbronnen te verminderen met voordelen voor landbouwers, de samenleving en het milieu. Ten minste 8 op maat gemaakte FAB-oplossingen worden getest en gedemonstreerd. Agrarische bedrijven krijgen begeleiding bij de implementatie. Deze FAB-oplossingen verbeteren de werking van agro-ecosystemen (bijvoorbeeld bestuiving, biologische plaag- en ziektebestrijding, waterretentie, bodemvruchtbaarheid en nutriëntenkringlopen) resulterend in 10% hogere opbrengsten en 30% afgenomen chemische inputs.

FABulous Farmers
Contactpersoon:
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Scheldestromen, Waterschap Brabantse Delta
Looptijd:
2019 - 2022 (4 jaar)
Provincie:
Noord-Brabant, Zeeland
Initiatief van:
ZLTO, Coöperatie Collectief Hoeksche Waard
Betrokken partijen:
12 partners in Noordwest Europa

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top