Gerichte bemesting via druppelsystemen

In droge perioden vermindert de gewasgroei als het gewas niet genoeg vocht kan opnemen. Bij druppelirrigatie wordt een net van slangen in het perceel aangebracht waarbij via druppels vocht wordt toegediend. Hier kunnen vloeibare meststoffen aan toegevoegd worden.
 
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

Back to top