Grondig Boeren met Mais (Drenthe)

Grondig Boeren met Mais (Drenthe)

Demoproject maisteelt met minder uitspoeling

Binnen de maisteelt moet uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen beperkt worden. Volgens Wageningen UR valt daar nog veel winst te behalen. Samen werken we aan een innovatief maisproject met als doel de maisteelt zo te organiseren dat emissie zoveel mogelijk wordt beperkt.

Het gaat hierbij om een kennis- en demoproject waar we samen met Wageningen UR toewerken naar minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de maisteeltsector. Daarbij worden verschillende thema′s nader bekeken. Voorbeelden daarvan zijn rijenbemesting, minder of geen kerende grondbewerking en alternatieven voor het doodspuiten van de graszode. Alle varianten worden vergeleken met de standaard teeltwijze van maïs in Drenthe.

Resultaat

Zo kan er een beter bodemleven gecreëerd worden, waarbij de maisteelt minder milieubelastende toevoegingen nodig heeft. Op die manier is er minder uitspoeling en dat heeft een positief effect op de waterkwaliteit.

Grondig Boeren met Mais (Drenthe)
Contactpersoon:
Marian van Dongen/Jan Wanink
Waterschap HZA/NZV
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa′s
Provincie:
Drenthe
Betrokken partijen:
WUR

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top