Grondig Boeren met Mais (Drenthe)

Grondig Boeren met Mais (Drenthe)

Demoproject Duurzame maisteelt met minder emissies

De maisteelt kan op veel vlakken nog duurzamer. Samen met boeren, loonwerkers erfbetreders, waterschappen, provincie en ministerie werken we aan alternatieve maisteeltsystemen met als doel een duurzamere maisteelt, met meer aandacht voor bodembeheer en emissies, en gelijkblijvende, kwalitatief hoogstaande opbrengsten.

Het gaat hier om een kennis- en demoproject waar we samen met Wageningen University & Research toewerken naar minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de maisteeltsector. Daarbij worden verschillende thema′s nader bekeken. Voorbeelden daarvan zijn rijenbemesting, minder of geen kerende grondbewerking en alternatieven voor het doodspuiten van de graszode/groenbemester. Alle varianten worden vergeleken met de standaard teeltwijze van maïs in Drenthe.

Resultaat

Over de afgelopen jaren heeft het project geleid tot implementatie van diverse maatregelen die de maisteelt duurzamer maken en emissies beperken, zoals het telen van een vanggewas. Met de veranderende wet- en regelgeving (onder andere omtrent vanggewassen en drijfmestrijenbemesting en mogelijk verbod glyfosaat) blijft het project actueel en van toegevoegde waarde.

Zie ook www.grondigboerenmetmais.nl.

Grondig Boeren met Mais (Drenthe)
Contactpersoon:
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
tot 1 april 2020
Provincie:
Drenthe
Betrokken partijen:
WUR

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top