Jurgen Neimeijer

functie: 
regiocoördinator
Provincie: 
Overijssel en Zuid-Drenthe
telefoonnummer: 
06-51305642
e-mailadres: 
jurgenneimeijer@gmail.com

 
 
 
 
‘Waterschappen, agrarische ondernemers en andere betrokken partijen spreken hun eigen taal en hebben elk hun eigen aanpak en belevingswereld. De verschillen zijn soms groot. Als regiocoördinator ga je op zoek naar de gemeenschappelijke deler om de waterkwaliteit- en kwantiteit te verbeteren. Ik treed dan op als ‘vertaler’. '
 
'Veel belangen zie ik bijvoorbeeld terugkomen in de bodem. Aan de ene kant heb je het verbeteren van de waterkwaliteit en drinkwatervoorziening en aan de andere kant een goede bewerkbaarheid en hoge opbrengsten. De gemeenschappelijke deler: het beperken van mineralenverliezen en uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Een van de  projecten waar ik trots op ben, is Vruchtbare Kringloop Overijssel. Hier doen maar liefst 460 melkveehouders aan mee. Zij worden bewust gemaakt van de waarde van de bodem. Zij leren aan welke knoppen zij kunnen draaien om de bodem te verbeteren. Dat heeft een groot positief uitstralend effect richting de omgeving en levert een enorme bijdrage aan het verbeteren van het watersysteem.’

Back to top