KringloopWijzer voor de melkveehouderij

Op een melkveebedrijf zijn verschillende instrumenten voor het verbeteren van het mineralenmanagement toepasbaar. De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Door het combineren van de ‘KringloopWijzer’ met de ‘Excretiewijzer’ en het opstellen van een ‘Bemestingplan’ krijgt de boer meer inzicht in de benutting van mineralen op zijn bedrijf. De Excretiewijzer (‘BEX’) is de basis van en geïntegreerd in de KringloopWijzer. Met enkele aanvullende vragen is de mineralenkringloop eenvoudig te maken.
 
Uit de kringlopen volgen behaalde kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, benutting van mineralen en ammoniakemissie.
 

Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

Back to top