Maatlat Schoon Erf

Maatlat Schoon Erf

Aan het werk voor een emissiearm erf

Vanaf 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf van kracht geworden. Hoofddoel is om investeringen te stimuleren die emissies voorkomen uit mest, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Door slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. Daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater.

De Maatlat Schoon Erf richt zich nu nog met name op veehouderij- en akkerbouwerven. In 2019 zal deze uitgebreid worden voor gespecialiseerde teeltbedrijven, bijvoorbeeld bollen- fruit- en boomteelt. Maatlat Schoon Erf wordt uitgevoerd door Stichting Milieukeur (SMK) in samenwerking met Brooswater en is medegefinancierd door LTO Noord Fondsen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en alle waterschappen.

Duurzaam investeren

De verwachting is dat boeren ongeveer 10% tot 15% besparen op hun investering vanwege het fiscale voordeel. Ook is de verwachting dat op termijn 15% tot 20% van de boeren deel neemt aan de Maatlat Schoon Erf en een gecertificeerd erf heeft.

Maatlat Schoon Erf
Contactpersoon:
Herman Docters van Leeuwen
Stichting Milieu Keur
Thema:
Bedrijfsvoering, Bemesting, Gewasbescherming, Mineralenbenutting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Alle waterschappen
Looptijd:
1 januari 2018 - 31 december 2019
Provincie:
Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Initiatief van:
LTO
Betrokken partijen:
SMK

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top