Mestopslagcapaciteit van tenminste 9 maanden

Het vergroten van de opslag voor dierlijke mest, zodat gedurende het groeiseizoen/jaar het op elkaar afstemmen van het aanbod van mest en opname door het gewas mogelijk is. Uitstellen van bemesting op momenten dat de weersverwachting een hoog neerslagrisico aangeeft tot een tijdtip dat een laag risico wordt aangegeven. Het bedrijf beschikt over een mestopslagcapaciteit van tenminste 9 maanden.
 
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

Back to top