Perceelsemissie in de hand (2016)

Perceelsemissie in de hand (2016)

Verlagen emissie van gewasbeschermingsmiddelen

Akkerbouwers in Noord-Nederland gebruiken gewasbeschermingsmiddelen bij het bestrijden van ziekten en plagen op het land. Ondanks het doel om dit zoveel mogelijk te beperken, meten we toch regelmatig hoge concentraties van deze middelen in het oppervlaktewater. Dit brengt de kwaliteit van het water in gevaar, daar willen we wat aan doen.

′Perceelemissie in de hand′ is een lopend project waar zes akkerbouwers aan meedoen. Samen ontwikkelen en testen ze in de praktijk nieuwe maatregelen om emissie te voorkomen. De focus ligt daarbij op haalbaarheid, betaalbaarheid, gebruiksgemak en aansluiting bij de reguliere bedrijfsvoering. Na het meten van de effecten, koppelen we de resultaten terug naar de sector.

Hoe nu verder?

Kansrijke maatregelen uit de praktijk testen we, in een wetenschappelijke context, op een proefboerderij. Het project wordt breder uitgerold en daar willen we het netwerk van agrarische opleidingen en erfbetreders bij betrekken. Daarnaast werken we aan een vervolg voor 2017-2020 met ruimte voor meer nieuwe deelnemers, dus doe mee!

Perceelsemissie in de hand (2016)
Contactpersoon:
Jan Roelsma
Wetterskip Fryslan
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
2016 -2017
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Provincie Fryslân, WS Fryslân

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top