Praktijkschool Bodem Flevoland (POP3)

Praktijkschool Bodem Flevoland (POP3)

Optimaliseren mineralenbenutting en bodemkwaliteit

Door middel van het uitwisselen van praktijkervaringen tussen studiegroepen worden kansen beter benut om de mineralenbenutting te optimaliseren en de bodemkwaliteit te verbeteren.
Velddemonstraties worden ingezet om de invloed van verschillende omstandigheden (type bodem, vochtgehalten ondergrond, type banden, bandenspanning) op bodem en opbrengst in beeld te brengen.

Studiegroepen werken aan een vergelijking en analyse van kringloopwijzers. Velddemonstraties worden onder meer ingezet om meer inzicht te krijgen in het vermijden van bodemverdichting in grasland door het gebruik van vaste rijpaden. In 2018 zijn op 4 bedrijven metingen grasgroei in en buiten rijsporen uitgevoerd. Ook passen we een systeem met vaste rijpaden voor bemesting, harken, oogst inkuilen op demoveld toe.
In lijn van de demonstraties uit dit project is met het ABW - project Zicht op de Bodemstructuur en het ABW-project pilot Loonwerkers en ondergrond onderlinge afstemming ontstaan. Resultante hiervan zijn demonstraties op de 4-daagse landbouwbeurs AgroTechniek Holland 2018 in samenwerking met meerdere partijen.

Optimale graslandbenutting, minimale rijschade

Kennisdeling met behulp van de KringloopWijzerdata van de melkveebedrijven in studiegroepbijeenkomsten met betrekking tot optimaal bodemmanagement, zodat de mineralenbenutting, organische stof percentage, bodemstructuur en bodemleven verbeteren.
Meer inzicht in de voor- en nadelen in het toepassen van vaste rijpaden, het belang van de juiste banden en bandenspanning en de invloed van de omstandigheden (bodemvocht en grondsoort) op draagkracht en daarmee (risico op) bodemverdichting.

Praktijkschool Bodem Flevoland (POP3)
Contactpersoon:
VVB voorzitter / H. Zonderland Westermeerweg
VVB
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Zuiderzeeland
Looptijd:
2017 t/m 2019
Provincie:
Flevoland
Initiatief van:
VVB-Flevoland
Betrokken partijen:
Melkveehouders, Countus, De Heus en Delphy
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top