Samenwerking geitenhouders-akkerbouwerOpslag vaste mest (ABW)

Samenwerking geitenhouders-akkerbouwer - Opslag vaste mest (ABW)

In de akkerbouw is behoefte aan waardevolle mest in plaats van drijfmest of kunstmest. Vaste mest is duurzamer voor de bodem en leidt tot minder uitspoeling en afspoeling van nutriënten. Geitenhouders kunnen vaste mest leveren, maar akkerbouwers moeten deze wel tijdelijk kunnen opslaan.

In dit project worden praktische oplossingen geboden voor de mestopslag van geitenmest. De oplossingen vereisen geen extra investeringen van de akkerbouwers. Dankzij dit project is een betere samenwerking tussen akkerbouw en veeteelt mogelijk. Het toepassen van vaste mest leidt tot een betere bodem- en waterkwaliteit.

Samenwerking geitenhouders-akkerbouwer - Opslag vaste mest (ABW)
Contactpersoon:
Harmen de Haan
Waterschap Zuiderzeeland
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Zuiderzeeland
Looptijd:
2017
Provincie:
Flevoland
Initiatief van:
Waterschap Zuiderzeeland

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top