Schoon erf schoon water melkveehouderij Fryslân

Schoon erf schoon water melkveehouderij Fryslân

Verminderen erfafspoeling melkveehouderij

Verontreiniging van het oppervlaktewater wordt deels veroorzaakt door het afspoelen van nutriënten van het boerenerf. Door het project schoon erf, schoon water willen we samen met jou een betere waterkwaliteit bereiken in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân.

We gaan voorlichtingsavonden organiseren voor de 2300 melkveehouderijbedrijven in Fryslân. Met bedrijfsadvies en maatregelen op het erf willen we bereiken dat er bij 80% van de melkveehouders geen erfafspoeling van nutriënten meer is. Een groot aantal ondernemers heeft zich al ingeschreven, doe ook mee!

De ambitie in Fryslân is om op 1840 melkveehouderijbedrijven het erf zodanig aan te passen dat het afspoelen van nutriënten tot de verleden tijd hoort.

Schoon erf schoon water melkveehouderij Fryslân
Contactpersoon:
Sylvia Koenders
Projecten LTO Noord
Kees Munting
Wetterskip Fryslan
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
2016 - 2020
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Nederlandse Melkveehoudersvakbond, Agrarische Jongeren Friesland, Wetterskip Fryslân

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top