Schoon erf, schoon water VK en WW Groningen

Schoon erf, schoon water VK en WW Groningen

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Het project ′Schoon Erf, Schoon Water′ is bedoeld voor akkerbouwers en loonwerkers in Westerwolde en de Veenkoloniën in Groningen. Zij gaan aan de slag met het verminderen van erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Deelnemers krijgen advies over maatregelen die zij kunnen nemen voor een schoon erf en eventueel subsidie voor maatregelen tegen erfafspoeling.

Bij metingen van de oppervlaktewaterkwaliteit worden soms gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Dit ondanks de inspanningen die al worden gedaan door akkerbouwers en loonwerkers om dit tegen te gaan. De middelen kunnen onder meer door afspoeling vanaf het erf in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit kan weer gevolgen hebben voor de ecologie in het water.

Wanneer akkerbouwers zich aanmelden voor het project via www.schoonerfschoonwater.nl, krijgen zij in kleine groepen advies over maatregelen die ze kunnen nemen om aan de gewenste situatie te voldoen. Voor investeringen om erfafspoeling te verminderen, is een maximumbedrag van 14.000 euro per bedrijf beschikbaar.

Wilt u meer weten over dit project of aanmelden? Neem dan contact op met Froukje van der Molen.

Schoon erf, schoon water VK en WW Groningen
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
Einddatum: 2022
Provincie:
Groningen
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
WS Hunze en Aa′s , provincie Groningen, LTO, akkerbouwers

Projectkaart

Back to top