Sloot- en bermmaaisel toepassen op bedrijf

Bij het schonen van sloten komt sloot- en bermmaaisel vrij. Als dit maaisel op de kant blijft liggen stromen de daarin opgeslagen nutriënten terug de sloot in. Het maaisel kan nuttig hergebruikt worden door het (al dan niet in de vorm van compost) op het land toe te passen.
 
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

Back to top