Toepassen rijenbemesting

De mest toedienen in de nabijheid van het gewas of de plantrij, op die plaatsen waar de mest het meest effectief is. Dit kan o.a. door het gebruiken van GPS (bijv. bij rijenbemesting al dan niet gecombineerd met een rechtrijsysteem), maar ook door de mest toe te dienen bij het wortelstelsel.
 
Bekijk hier de uitgebreide versie van de maatregel.

 

Back to top