Vanggewaswat werkt het beste?

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Die stoffen komen in de bodem en het water terecht als het gewas ze niet genoeg opneemt. Het is de kunst om de stikstof zo veel mogelijk voor november uit de grond te krijgen – alles wat dan nog aanwezig is wordt uitgespoeld, zeker op zand- en lössgrond.
Om stikstofuitspoeling te voorkomen is het dus zaak om direct na de oogst van maïs op zand- en lössgrond een vanggewas inzaaien. Vanggewas telen na maisoogst is verplicht.

Beste optie

Bij de teelt van vanggewassen bij maïs zijn er grofweg drie systemen mogelijk:

  1. onderzaai (zaai vanggewas tegelijk met maïs);
  2. gelijkzaai (zaai vanggewas als maïs in 6-blad-stadium is);
  3. nazaai (zaai vanggewas na de oogst van de maïs.

Gras na onderzaai (links) en nazaai (rechts)Iedere mogelijkheid heeft zo z′n potentie en slagingskans. Wat is het beste? Dat is niet zo simpel. Aan elke vorm kleven voor- en nadelen. Wat het gunstigste is, hangt af van het weer, de regio en de onkruidmiddelen.  Bij gelijkzaai en onderzaai hou je soms te weinig gras over – soms heb je weer te veel onkruid. Het is een gevoelig spel tussen warmte, regen en beschermingsmiddelen.
Nazaai lijkt de makkelijkste optie, maar daarvoor moet je wel vroeg de mais kunnen oogsten, in ieder geval voor 1 oktober. Elke vorm heeft in ieder geval een positief effect het stikstof-gehalte van de grond.

Meer informatie

Over regelgeving op de site van RVO
Download de presentatie (pdf) over proeven met vanggewas maïs
Bekijk hieronder video 'Graszaaien onder maïs'
 

 

Back to top