Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland ′16/′17

Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland ′16/′17

Kringloopmanagement bij melkveehouders

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland wil de kringlopen van melkveehouders en andere agrarische ondernemers sluitend maken. Door te sturen op kringlopen kan er winst worden geboekt voor het milieu en voor het bedrijfsrendement.

In navolging van succesvolle waterkringloop projecten in de Achterhoek, hebben we binnen dit project inzichten geboden in de mineralenstromen op bedrijven en boeren geholpen hun vaardigheden te vergroten om de mineralenbenutting te analyseren en daar voordeel mee te doen.

Het was voor het eerst dat melkveehouders in Noord Nederland de kans kregen om zich gezamenlijk in te zetten op het gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer. Ze hebben meer geleerd over de benutting van mineralen, het reduceren van fosfaat en stikstof èn het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Doordat deelnemende melkveehouders en andere agrariërs op bedrijfsniveau meer kennis hebben verbeteren ze gezamenlijk de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu. Daar heeft een ieder op zijn beurt weer profijt van.

Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland ′16/′17
Contactpersoon:
Willem van Weperen
Projecten LTO Noord
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
LTO
Betrokken partijen:
Ketenpartijen

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top