POP3 financiering icm DAW BOOT-lijst

Met het oog op de komende openstellingsbesluiten van de provincies voor subsidie vanuit het plattelands ontwikkelingsprogramma POP3 hebben diverse deskundigen gekeken welke maatregelen van de BOOT-lijst mogelijk subsidiabel zijn.
 

Back to top