Blauw Afval, Groene Waarde

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben op de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen.GreenPort NHN voert nu onder de naam 'Blauw Afval, Groene Waarde'een project uit waarbij het gebruik van garnalendoppen in de teelt van bloembollen en pootaardappelen wordt onderzocht. 
Het doel van het project is om  te testen hoe de doppen in de praktijk gebruikt kunnen worden in de teelt van pootaardappelen en bloembollen. Hiermee wordt een reststroom uit de visserij op duurzame wijze ingezet voor de landbouw. Zo wordt er o.a. een duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied gecreerd. Daarnaast levert het project een bijdrage aan de substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en aangrenzende gebieden.  Projecten LTO Noord is mede-initiatiefnemer van dit project en verzorgt projectmanagement en communicatie in nauwe samenwerking met GreenPort Noord-Holland Noord.Kijk hier voor meer informatie.

Back to top