Blog regio-coördinator Jacco Hoogendam: 'Het verdienmodel moet goed zijn'

"Als DAW-coördinator voor de regio Noord-Holland werk ik voor en met boeren aan een gezonde bodem en voldoende en goed water. In afstemming met partners als waterschap en provincie Noord-Holland zet ik mij in voor realistische doelen die bijdragen aan bodem- en waterkwaliteit en continuiteit voor agrarische bedrijven. Het verdienmodel moet goed zijn." Regio-coordinator Jacco Hoogendam schreef voor het platform Boer & Business in Balans over zijn werk bij het DAW. 

"Doelen die tweeledig werken, slaan aan: Al honderden agrariërs in ruim 400 projecten zetten zich via het DAW dagelijks in voor een gezonde bodem en goede waterkwaliteit voor ons allemaal. 

Verantwoordelijkheid van ons allemaal

Het water- en voedselsysteem is een van de grootste uitdagingen van de agrarische sector. Goed en voldoende water en een gezonde bodem zijn immers belangrijke voorwaarden voor boeren en tuinders: het zorgt namelijk voor een goede gewasopbrengst en/of voor voldoende ruwvoerproductie. Niet voor niets nam LTO dus het initiatief voor DAW. Met agrarische ondernemers, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere relevante partners hebben we de afgelopen jaren mooie stappen gezet. We stimuleren agrarische ondernemers te werken aan een duurzame bedrijfsvoering. Denk aan het verminderen van uitspoeling naar de sloot door bijvoorbeeld een goed vanggewas te telen. Of aanpassingen op het erf om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen of slim bemesten om kosten te besparen en uitspoeling te verminderen. Op de website van het DAW vind je tientallen enthousiasmerende verhalen van agrarische ondernemers. We inspireren ondernemers, maar zij blijven zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering.

Een duurzaam voedselsysteem begint bij agrarische ondernemers, maar: het is niet alleen de verantwoordelijkheid van boeren en tuinders. De handel en distributie heeft eveneens verantwoordelijkheid voor een duurzaam voedselsysteem. En ook de consument kan met zijn of haar inkopen invloed uitoefenen. De realistische kijk op werken aan een gezonde bodem en voldoende en goed water hoor ik terug bij Jan Willem Huizinga, programmamanager KRW bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ik zou hem graag voordragen voor het volgende blog en zou hem de vraag willen stellen: Beste Jan Willem, wil jij de lezers van dit blog iets meegeven van de unieke en realistische benadering van HHNK waaraan jij een belangrijke bijdrage hebt geleverd?”

Meer informatie

In contact komen met Jacco Hoogendam of een van de andere regio-coordinatoren? Kijk hier. 
A
lle projecten in Noord-Holland kun je terug vinden op onze projectenkaart. 

Back to top