Boer krijgt belangrijke rol bij waterbeheer Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe kijkt nadrukkelijk naar de agrarische sector om de kwaliteit en kwantiteit van gronden oppervlaktewater te verbeteren. Er liggen voor boeren veel kansen om wateroverlast en tekorten te beperken.

Achtergrond

Komend jaar is er in Zuidoost- Veluwe veel te doen rond agrarisch waterbeheer. Projecten LTO Noord voert het project ‘Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Zuidoost-Veluwe’ uit voor het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Er staan themabijeenkomsten, keukentafelgesprekken en excursies op de rol en er wordt gekeken naar fysieke investeringen die een bijdrage leveren. Daarnaast kunnen agrarische ondernemers zich opgeven voor een bedrijfswaterplan, een erfscan en voor het afstellen van de kunstmeststrooier. Maandag was de startbijeenkomst van het project.

Waterkwaliteit

Volgens Wessel Doorn van Waterschap Vallei en Veluwe is Zuidoost-Veluwe een gemêleerd gebied wat betreft grondsoorten. ‘De waterkwaliteit in het gebied is behoorlijk op orde. Alleen in de Voorsterbeek zijn nog te hoge gehalten fosfaat en stikstof te vinden.’ Doorn verwacht dat er voor boeren kansen liggen om de waterkwantiteit te verbeteren. ‘We hebben hier weinig water en veel bodem. Dan kom je bij de boeren uit. Boeren zijn er op hun beurt bij gebaat om wateroverlast en -tekort te voorkomen. Daar kan bodembeheer een grote rol in spelen.’ Boeren in het gebied kunnen nog aanhaken. ‘Tijdens de keukentafelgesprekken kunnen ze aangeven wat ze belangrijk vinden’, vertelt Maud Kosterman van Projecten LTO Noord. ‘Het valt ons op dat boeren enthousiast meedenken over mogelijke proeven en onderzoeken.’ Verschillende boeren zijn geïnteresseerd in bokashi als bodemverbeteraar. Een deelnemer vindt het vreemd dat snoeimateriaal van Staatsbosbeheer wordt afgevoerd naar Noord-Holland voor stadsverwarming, terwijl boeren in de buurt het goed kunnen gebruiken als bodemverbeteraar. ‘Dan kun je er net zo goed olie ingooien. 

Back to top