Boeren maken succes van DAW

Het succes van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) drijft op de betrokkenheid van boeren en tuinders bij de activiteiten van het DAW. ‘Daarom vinden we het heel belangrijk om naar de boeren toe te gaan, hun verhaal op te halen en dat door te vertellen’, zegt Titia Bouman van Projecten LTO Noord.
 
‘DAW moet je zien als werktitel voor intern gebruik. Een betere naam voor de buitenwacht is ‘Boeren werken aan schoon water en een betere bodem’, want dat is waar het om draait bij alle projecten die DAW ontplooit’, aldus Bouman, die onderdeel is van het communicatieteam vanuit LTO Noord en Projecten LTO Noord.
 
Volgens Geert de Groot, programmamanager Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, is de kracht van DAW het benutten van kennis en kunde die bij veel boeren aanwezig is. ‘Goede voorbeelden van de ene plek dragen we uit op de volgende. We willen boeren helpen bij de omgang met bodem en water’, aldus De Groot.
 
‘Eigenlijk gaat het daarbij om het invulling geven aan circulaire landbouw. Steeds meer boeren werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. We zien dat terug in een groeiende behoefte aan kennis over welke maatregelen effectief zijn. In onze projecten puzzelen we samen met de boer en adviseurs naar wat zowel voor de waterkwaliteit als voor de boer goed is.’
 
DAW is uitvoerder van een groot aantal projecten op gebied van bodem en water. Die lopen uiteen van het telen van vanggewassen tot het langer vasthouden van gebiedseigen water, en van nitraatmetingen op vollegrondsgroenteteeltbedrijven tot het verwerken van berm- en slootmaaisel tot compost.
 
De Groot constateert dat veel boeren inzien dat goed beheer van water en bodem kan voorkomen dat de sector met nog meer regels te maken krijgt. ‘Ik gun iedere boer dat hij volledig ondernemer kan zijn, zonder hinder van strenge regelgeving die op de loer ligt als het niet lukt om de waterkwaliteitsdoelen te halen.’
 
DAW publiceerde vorige week het jaarverslag 2018. ‘Het jaarverslag geeft een goed beeld van het grote aantal activiteiten onder de paraplu van DAW. In 2018 hebben we veel bereikt en dit jaar willen we nog meer bereiken. Het jaarverslag is ook heel geschikt om aan een breed publiek duidelijk te maken dat boeren bezig zijn met goede dingen.’

Waterkaravaan de boer op

Nog een opvallend communicatiemiddel van DAW is de Waterkaravaanbus. ‘De bus zetten we in om met agrariërs en waterschappers op stap te gaan om inspiratie op te doen en ervaringen te delen over het verbeteren van water en bodem’, vertelt Bouman. De afspraken over de financiering van het DAW Supportteam, het team dat de boeren ondersteunt, gelden tot eind 2019. ‘Maar er lopen goede gesprekken tussen LTO Nederland, het Kadaster en het ministerie van I&W over voortzetting tot 2027’, meldt De Groot.
 
Dit is een artikel uit de Nieuwe Oogst van 13 april 2019.

Back to top