DAW-delegatie deelt kennis met Europese collega’s

 
Regiocoördinator Marc Balemans is van 29 tot en met 31 mei samen met vertegenwoordigers van LTO Noord-Regiobestuur Oost, de Provincie Gelderland, Vitens en een deelnemer van Vruchtbare Kringloop Achterhoek aanwezig bij een Europese conferentie in het Spaanse Almeria. Deze delegatie mag vertellen hoe Nederlandse boeren samen met de waterschappen en de provincie werken aan voldoende, schoner water en aan een betere kwaliteit van de bodem. Uiteraard laten de andere Europese deelnemers zien hoe zij dat in hun land aanpakken. Kennisdeling op Europees niveau dus!

Kennis delen

Het is een bomvol programma met in de ochtend presentaties en in de middag een excursie. Er zijn ruim 80 deelnemers uit België, Spanje, Portugal, Finland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Litouwen, Slovenië, Roemenië, Zweden en Nederland aanwezig. Een brede vertegenwoordiging uit heel Europa. ,, Dat maakt het ontzettend interessant”, zegt Marc. ,,Je kunt onderling kennis en ervaringen delen. We startten de dag met een presentatie over de Europese aanpak op het gebied van water en landbouw. Er wordt op Europees niveau goed ingezet op een duurzame, toekomstbestendige agrarische sector. Er komt meer geld voor nieuwe projecten. Voorwaarde is dat nieuwe technieken en integrale opgaven centraal staan. Wat mij betreft een mooie ontwikkeling!”

Interview deelnemer Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Toon Huslhof, deelnemer aan de Vruchtbare Kringloop Achterhoek, werd geïnterviewd over dit project. In vloeiend Engels vertelde hij alle aanwezigen hoe de Vruchtbare Kringloop is opgezet en deelde hij zijn ervaringen.  Hij benadrukte dat het onderlinge uitwisselen van kennis en ervaring voor hem heel belangrijk is en hem veel oplevert voor zijn eigen bedrijf.
 

Excursie naar biologische boer

In het middagprogramma komt de praktijk aan bod. De delegatie bezoekt een biologische boer en een kas vol tomaten en grote watermeloenen. ,,Heel interessant”, laat Marc vanuit Almeria weten. ,,We hebben veel van elkaar opgestoken. Aan het eind van het bezoek vroeg een Spaanse boer aan ons of wij meer informatie over het gebruik van Bokashi kunnen aanleveren. Dat gaan we uiteraard doen. Kennis halen en brengen, daar komen we verder mee!”
 

Back to top