Een bezoek van onze Zuiderburen aan Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is het programma Water-Land-Schap kortgeleden gelanceerd. Het doel van dit programma is het oplossen van problemen met water in landelijke gebieden. Dit doen zij in samenwerking met de gebruikers van het gebied, zoals landbouwers, bedrijven, dorpelingen en landschapsbeheerders. Op 5 juli brachten zij een bezoek aan het Nederlandse ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’ (DAW). Beide projecten hebben veel raakvlakken, tijd om informatie en kennis uit te wisselen.

Geert de Groot, programmaleider van DAW, begon de dag met een algemene uitleg over DAW in Nederland. Hij vertelde meer over de algemene organisatie, aanpak, sturing en rollen. Johan Elshof (ZLTO) hield vervolgens een aansprekende presentatie  over een aantal DAW-projecten.

Tijdens de discussie viel op dat in Vlaanderen minder proactief wordt samengewerkt met overheden op het gebied van bodem en water. Johan Elshof, coördinator bij DAW, geeft aan: ‘Ook wij zijn het soms oneens met het waterschap en/of de provincie. Wel werken wij samen op onderwerpen waar we het wel over eens zijn . En dat werkt goed. Samen kom je nu eenmaal verder. Je hebt elkaar nodig om je doelstellingen te bereiken.’

Na de lunch werd het project ‘F2AGRIproject Boer, Bier en Water' in Nuenen bezocht. Ondernemer Kees Huijbers heeft een systeem van subirrigatie aangelegd zodat hij het effluent van de Bavaria brouwerij kan hergebruiken. De Vlaamse bezoekers waren aangenaam verrast over de organisatie van DAW in Nederland en gingen vol inspiratie terug naar Vlaanderen.

 

Back to top