Loonwerkersbijeenkomst over bodemanalyse

Loonwerkers die deelnemen aan Vruchtbare Kringloop Overijssel waren in februari uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst bij het demoveld Ambt Delden. Jan Willem Lammers van Groeikracht vertelde over het belang van de bodemanalyse. Onderwerpen als gebruik van Roundup (glyfosaat), samenwerking met de melkveehouder, wisselteelt en bekalken van het perceel kwamen voorbij.
 
Met een bodemanalyse kan een loonwerker nauwkeurig bepalen wat een perceel nodig heeft voor een optimale opbrengst. Wie de cijfers kent, heeft grip op bemesting en bodem, vertelde Jan-Willem Lammers van Groeikracht de aanwezige loonwerkers. “Chemische, fysische en biologische elementen bepalen of je een vruchtbare bodem hebt of dat het alleen maar zand is.”
 
Lammers ging ook in op bodemverbeteraars zoals bekalken van het perceel. “Elk jaar 1 á 2 ton kalk op het maisland is juist heel goed om de bodem in balans te houden.” De groeispecialist adviseerde de loonwerkers ook ervaring op te doen met effectief onderzaaien en omploegen, omdat klanten daar straks om zullen vragen. “Het Waterschap ziet een overschrijding van het gebruik van glyfosaat (Roundup) in hun meetpunten.” Het hele verslag is te lezen op de website van Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Lees meer over het project Vruchtbare Kringloop Overijssel

 

Back to top