Nieuwsbrief Bewust Boeren in Gouwe Wiericke

Al sinds 2015 stellen twee groepen ondernemers in de regio Reeuwijk-Bodegraven een voorbeeld hoe een goed nutriëntenmanagement zowel de agrarische bedrijfsvoering als de waterkwaliteit kan bevorderen. Zij kijken hierbij kritisch naar zichzelf en elkaar en zoeken steeds naar verdere optimalisatie. Stichting Gebiedcoördinatie Gouwe Wiericke is aanvrager van het project Bewust Boeren Gouwe Wiericke. De projectgroep bestaat verder uit een afvaardiging van HDSR, HHR, LTO Noord en PPP Agro Advies. DMS Advies en Boerenverstand ondersteunen bij de uitvoering. In het project wordt verder nauw samen gewerkt met VIC Zegveld.
 
In de nieuwsbrief van maart 2020 is het volgende te lezen:
  • Openstelling Subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem
  • Resultaten Proeftuin Veenweiden
  • Terugblik van de studiebijeenkomsten Bodem en van de bijeenkomsten Water
  • Interview met Topkuilwinnaar Bert Vergeer

Lees de nieuwsbrief

 
BijlageGrootte
nieuwsbrief2020_def.pdf1.75 MB
Back to top