Uitnodiging: Bodemverdichting in grasland verhelpen en grasland mechanisch vernietigen

Kan mechanisch onderwerken van grasland en andere gewassen een effectief alternatief zijn voor de inzet van chemie? En met welke innovatieve machines kun je bodemverdichting in grasland en andere groeiende gewassen aanpakken? Je ziet en hoort het tijdens de velddemo op vrijdag 11 november op het perceel van akkerbouwer Arjan Veenstra in Nagele.

Tijdens de demo maak je kennis met verschillende machines om grasland te woelen of mechanisch te vernietigen. We vertellen én laten zien hoe de machines bijdragen aan een betere bodem en daarmee passen in een volhoudbare landbouw.

Woelen van grasland

  • Graslandwoeler speciaal voor in groeiende gewassen via Evers Agro;
  • Aangedreven ondergrondwoeler McConnel Shakaerator via Loonbedrijf Dokter en Pool Agri Service.

Grasland mechanisch vernietigen

  • Combinatie van Treffler TGA volvelds cultivator en Lemken Zirkon 12 Kopeg via Man@Machine en Lemken;
  • Kuhn Biomulch via Reesink Agri;
  • Geohobel via Kramer Burgerbrug;
  • Systeem van Koeckhoven met Samuraimulch in samenwerking met loonbedrijf Vos uit Bant;
  • De Alpego Bio Frees van Farmstore.

 

Programma

13.00 uur Inloop met koffie
13.30 uur Inleiding door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Actieplan Bodem en Water (ABW) en Christoffel den Herder (Ceres Horti Advice)
13.45 uur Start velddemonstratie diverse machines
15.30 uur Afronding demo met hapje en drankje

 

Locatie en contact

We zijn welkom op het perceel van Arjan Veenstra op de Hoek Ramsweg-Palenweg, Nagele (zie foto). De velddemo vind plaats in het blauwe vak en parkeren is mogelijk in het rode vak. LET OP! We geven tijdig aan via deze link wanneer de demo niet door kan gaan vanwege regen. Contact via Thea: 06 48263234.

Wil je aanwezig zijn tijdens de demo? Meld je aan!

Loonwerkcluster West-Nederland

Vanuit het project Versterkte Kennisverspreiding (VKV) Nutriënten binnen het DAW worden door heel Nederland loonwerkersclusters opgericht. Binnen deze clusters worden demo’s georganiseerd op het gebied van bodemverdichting en nutriëntenbenutting. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van gezonde bodem en nutriëntenbenutting. ABW is het programma dat in de provincie Flevoland initiatieven van boeren ondersteund die bijdragen aan een betere bodem en een duurzame landbouw.

Back to top