Velddemo groenbemesters onderwerken in Rotstergaast

Groenbemesters hebben een belangrijke rol bij de bescherming van de bodem én bij het vasthouden van nutriënten na en voorafgaand aan de teelt van snijmaïs. De techniek om groenbemesters mechanisch onder te werken krijgt steeds meer belangstelling, zowel door de toename van technische mogelijkheden als door de maatschappelijke wens om chemische middelen zoveel mogelijk achterwege te laten. Welke keuzes, aandachtspunten en mogelijkheden er zijn, is te zien tijdens een velddemonstratie op vrijdagmiddag 21 april op een perceel van mts. Boon in Rotstergaast.

LET OP: De velddemo is afgelast! Alternatieve datum volgt. 

Christoffel den Herder van adviesbureau Ceres neemt ons mee in de verschillende technieken die gebruikt kunnen worden om groenbemesters onder te werken. Hij vertelt ook over strokenfrezen in de bestaande groenbemester (rogge/voederwikke/klaver, deze bewerking wordt tijdens de demo niet uitgevoerd, dit komt pas bij het zaaien in mei).

Tijdens de demo worden de volgende technieken getoond:

  • Frezen waarvan ½ regulier frees ½ ecofrees
  • Treffler TGA i.c.m. Kopeg via firma Man@Machine
  • Lemken vaste tand cultivator en een schijveneg
  • Loonbedrijf Buma uit It Heidenskip: een Kuhn ecofrees van mechanisatiebedrijf Gerlofsma
  • Loonbedrijf de Jong uit Reduzum: het Koeckhoven systeem
  • Loonbedrijf Hoekstra uit Oosterzee: een reguliere frees

Locatie en contact

Wanneer: Vrijdag 21 april 2023

Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Inloop vanaf 13.45 uur

Waar: Perceel mts. Boon, tegenover Hielke Bangmawei 2, Rotstergaast

Contactpersoon: Francien van der Werff, LTO Noord, fvdwerff@ltonoord.nl, tel. 06 5163 3511

Velddemo’s met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s georganiseerd, in samenwerking met loonwerkers. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier! In deze demo werken we samen met het Praktijknetwerk duurzame Snijmaisteelt Veenweide (PSV) Fryslân.

Back to top