Waterkaravaan-bus bezoekt toekomstige ‘DAW-bushaltes’ in Drenthe

Foto: Provincie Drenthe

Op woensdag 14 maart reisde de Waterkaravaan-bus vol met waterschappers, LTO-bestuurders, leden van de provincie Drenthe en agrarische natuurverenigingen naar voorbeeldbedrijf Neppelenbroek in Zuidwolde en de nieuwe wasplaats voor landbouwwerktuigen in Wapse. ‘Door het lezen van publicaties over peilgestuurde drainage en spoelplaatsen wist ik al heel wat over de werking van deze technieken, maar nu ik het in het echt heb gezien spreekt het meer tot de verbeelding. Het is belangrijk dat ook boeren met elkaar op stap gaan om te zien welke mogelijkheden er zijn om een bijdrage te leveren aan schoner water’, zegt bestuurder van LTO-afdeling Vechtdal en akkerbouwer Roland Velema. 

Foto: Provincie Drenthe

Het reisgezelschap vertrok vanaf het station in Meppel met de Waterkaravaan-bus naar voorbeeldbedrijf Neppelenbroek in Zuidwolde. Melkveehouder Nico Neppelenbroek past op zijn bedrijf peilgestuurde drainage toe om het waterpeil te optimaliseren. De groep werd rondgeleid over zijn bedrijf. Adviseur Evenhard van Essen van Aquator gaf onder meer een toelichting op de werking van peilgestuurde drainage en andere maatregelen die op het bedrijf zijn getroffen.

Beste oplossing
David van Maaswaal, projectmanager bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta, gaf vervolgens meer uitleg over de huidige erfsituatie en welke plannen er zijn om erfemissie te verminderen. ‘Als waterschap kunnen we geen voorschriften voorschrijven die op alle situaties van toepassing zijn. We zijn er veel meer bij gebaat dat agrariërs zelf kritisch kijken naar hun eigen situatie en op zoek gaan naar de beste oplossing. Deze projecten kunnen goed ingezet om te werken aan deze bewustwording’, vertelt Van Maaswaal.

Emissieloos

Na het bezoek aan voorbeeldbedrijf Neppelenbroek reisde de bus verder naar de nieuwe wasplaats in Wapse. Landbouwwerktuigvereniging De Noeste Vlijt heeft samen met provincie en de vier waterschappen in Drenthe deze wasplaats opgezet. ‘Het is allemaal zo ingericht dat er geen emissies meer plaatsvinden van gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater. Het is een mooi voorbeeld van een project dat in samenwerking met de sector zelf is opgezet’, aldus Van Maaswaal. Lees in deze folder meer over de wasplaats.

Bushaltes
Het voorbeeldbedrijf Neppelenbroek en de wasplaats in Wapse moeten in de toekomst vaste ‘bushaltes’ worden voor de Waterkaravaan-bus. ‘Het is de bedoeling dat wij als ‘waterambassadeurs’ groepen boeren begeleiden en meenemen langs deze en andere projecten om bewustwording te creëren over de mogelijkheden om te werken aan schoon water.’ Akkerbouwer Velema ziet hier ook de meerwaarde van in: ‘Het is leuk en leerzaam voor mij en mijn collega's om de verschillende maatregelen te bekijken en te onderzoeken wat wij zelf kunnen toepassen op ons bedrijf.’
 

 

Back to top