Onze historie: hoe is het DAW ontstaan?

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) begint in 2013 toen de agrarische sector en de waterbeheerders de handen ineen sloegen voor een gezamenlijke aanpak op waterkwaliteit, waterkwantiteit en toekomstbestendig boeren.

Het DAW is een intiatief van LTO en wordt in co-creatie uitgevoerd door de Unie van Waterschappen, ministeries van I&W en LNV en IPO namens de provincies. Daarbij krijgt het programma ondersteuning van de RVO en het Kadaster.

Wat er in tien jaar allemaal is gebeurd onder de vlag van het DAW zie je in onderstaande video in vogelvlucht voorbij komen. Ondertussen blijven alle betrokkenen bij het DAW zich ook in 2024 inzetten voor schoon en voldoende water en een gezonde bodem.

Back to top