Kennis over klimaatadaptatie

Klimaatverandering raakt ons allemaal, maar boeren nog wel het meest! Er is onder boeren grote behoefte aan kennis en middelen om goed voorbereid te zijn op de toekomst: klimaatadaptatie. Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bieden we ondersteuning om boerenbedrijven voor te bereiden op de toekomst. Met het DAW stimuleren wij de uitwisseling van kennis over het verbeteren van de bodemgezondheid en waterkwaliteit- en kwantiteit tussen waterschappen en boeren en tussen boeren onderling. Ook delen we kennis over mogelijke maatregelen, de effecten van die maatregelen en de ervaringen die andere boeren hebben opgedaan met de maatregelen. 

Flyer

Lees in onderstaande flyer welke problematiek er speelt en hoe we daar binnen het DAW mee omgaan.   

 

BijlageGrootte
Flyer Klimaatadaptatie 6.68 MB
Back to top