Officiële start Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Krimpenerwaard

12 april 2018 | 9.30-13.30 uur
Cultureel Centrum De Zwaan, Kerkweg 2, 2825 BS Berkenwoude

Aanmelden (via het formulier onderaan deze pagina) graag uiterlijk 6 april

In het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Krimpenerwaard werken de agrariërs in de Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard samen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.
Het doel van dit project is dat zoveel mogelijk agrariërs aan de slag gaan met maatregelen die goed zijn voor de waterkwaliteit en daarnaast bijdragen aan een goed bedrijfsresultaat. De hoofdthema’s van dit project zijn kringlooplandbouw, erfafspoeling en baggeren en slootschonen.

Wij nodigen u van harte uit om dit project feestelijk mee te openen.

Programma

09.00 - 09.30   Inloop (koffie/thee)
09.30 - 10.20  Welkom en uitleg over het project. Bestuurlijke achtergronden en aandachtspunten.
10.20 - 10.35   Pauze
10.35 - 12.30  Veldbezoek aan melkveehouderij Peter van Zuijlen in Lekkerkerk, vervoer met de Waterkaravaanbus van LTO Noord.
                          Openingshandeling
                          Presentaties over de thema's
12.30 - 13.30  Terugreis naar De Zwaan en lunch
 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Ik meld me aan voor de bijeenkomst:

 

Back to top