Stap in de DAW Waterkaravaan op 21 maart in regio Oost!

Met de DAW Waterkaravaan laten we zien hoe het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in de praktijk werkt. Stap in de Waterkaravaan en zie hoe melkveehouder Marijn van Aart uit Rutten, bollenteler Jeroen Schutte uit Nagele en akkerbouwer Harry Schreuder uit Swifterbant bijdragen aan schoon en voldoende water. Hoe stimuleert het DAW in Gelderland en Overijssel en het ABW in Flevoland boeren bij de agrarische bodem- en wateropgave? Zij vertellen hun verhaal vanuit eigen ervaringen. Met deze Waterkaravaan wordt een regionaal vervolg gegeven aan de landelijke DAW Dialoog Dag. 

Programma

09.15 uur     Welkom bij Waterschap Zuiderzeeland
09.45 uur     Vertrek naar melkveebedrijf Edelweisz Dairy in Rutten
10.30 uur     Presentatie en veldbezoek Edelweisz Dairy in Rutten
12.00 uur     Vertrek naar bollenbedrijf Jeroen Schutte in Nagele
12.30 uur     Lunch
13.00 uur     Presentatie en veldbezoek bollenbedrijf Jeroen Schutte in Nagele
14.00 uur     Vertrek naar akkerbouwbedrijf Harrysfarm in Swifterbant
14.20 uur     Presentatie en veldbezoek akkerbouwbedrijf Harrysfarm in Swifterbant
15.50 uur     Vertrek naar opstaplocatie Waterschap Zuiderzeeland
16.00 uur     Einde programma

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Martine Eelderink via martine.eelderink@kadaster.nl.

 

 
1 Start 2 Complete
Back to top