Bodem-APK Fryslan

Bodem-APK Fryslan

Inzicht verkrijgen in eigen bodemleven

Een actief bodemleven kan de sponswerking van de bodem sterk vergroten. Door kennis over bodemecologie beschikbaar te stellen, willen we samen de bodemkwaliteit verbeteren.

Samen met kennisinstituten en adviesbureaus hebben we het project bodem APK opgezet. Dit staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Het doel is om de bodem niet alleen te bekijken in het kader van nutriënten en structuur, maar in samenhang met het bodemleven.

Aan de slag

Binnen dit project gaan we met zo′n 100 boeren aan de slag om actief de bodemkwaliteit te verbeteren. Het uitwisselen van kennis, zowel binnen deze groep van 100 boeren als daarbuiten, levert nieuwe inzichten op over je eigen bodem en hoe je die op de meest optimale manier kunt benutten. Naast het uitwisselen van kennis, bestaat het project uit een stukje opleiding, zodat je zelf een bodem APK kunt opstellen en er je voordeel mee kunnen doen.

Bodem-APK Fryslan
Contactpersoon:
Stefanie Bos
LTO Noord
Dirk Johan Feenstra
LTO Noord
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
2019 - 2022
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
LTO
Betrokken partijen:
CLM Onderzoek en Advies, Wageningen Research
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top