Circulair Terreinbeheer voor een betere bodem

Het programma Circulair Terreinbeheer is een initiatief van de Biomassa Alliantie, die in 2013 is opgericht. De partners van de Biomassa Alliantie hebben de samenwerking opgezocht om verder te komen bij het verwezenlijken van hun ambities op het gebied van onder andere klimaat en circulaire economie. De Provincie Gelderland heeft bijvoorbeeld de ambitie om de eerste afvalloze provincie van Nederland te zijn.

 

Bij circulair terreinbeheer wordt de biomassa, die vrijkomt bij water- en terreinbeheer, behandeld als waardevolle grondstof voor diverse toepassingen. Dit past binnen de circulaire economie die hoog op de agenda staat in Nederland. Het is een economie waarin grondstoffen lang en hoogwaardig in de keten worden gehouden. Het ontstaan van afval en het gebruik van hulpbronnen wordt tot een minimum beperkt.

Succesvol circulair terreinbeheer begint bij samenwerking tussen partners in de hele keten: van oogst tot product. Om die samenwerking te stimuleren is in 2013 de Biomassa Alliantie opgericht. Tien partijen, bestaande uit decentrale overheden, kennisinstituten en terreinbeherende organisaties spraken af om ervaringen te delen en kennis te ontwikkelen. Met als doel om samen te komen tot concrete toepassingen van biomassa. En met succes: anno 2018 zijn er flink wat initiatieven en pilots van de grond gekomen. Ook de Biomassa Alliantie is gegroeid. Sinds november 2018 nemen er achttien organisaties deel.

Maaisel voor bodemverbetering

Maaisel draagt bij aan het vergroten van het organisch stofgehalte van de bodem. Het kan daarvoor rechtstreeks worden ondergewerkt op het land of eerst worden verwerkt tot bijvoorbeeld compost of bokashi.
Zodra maaisel wordt gebruikt als grondstof krijgt het marktwaarde. Om zoveel mogelijk waarde te creëren, is het belangrijk om in het hele proces van maaien tot productie rekening te houden met de producteisen.
Het te doorlopen proces is weergegeven in onderstaande infographic. Hierin staan belemmeringen getekend, te vergelijken met ‘een punaise in je schoen’; je kunt er mee doorlopen maar het doet wel pijn. De infographic legt ook de nadruk op kwaliteitscontroles. Immers het toepassen van maaisel mag geen nadelig effect hebben op de milieudoelstellingen en op de kwaliteitseisen van de gebruiker.

Infographic Maaisel voor BodemverbeteringDoor samen een netwerk op te bouwen helpen we elkaar. We delen kennis, pakken uitdagingen aan en zetten stappen om verder te komen. Samen kunnen we kwaliteitsborging in de keten realiseren en namens alle betrokken organisaties en projecten de transitie op gang brengen naar een circulaire economie.

Documenten, link DAW-project en website

Transitie Met Boerenverstand, dilemma's in de praktijk (pdf).
Waarde Van Maaisel, circulair terreinbeheer in de praktijk (pdf).

Tussen 1 november 2017 en 30 juni 2018 liep het DAW-project Opzetten Netwerk Circulair Terreinbeheer in Rivierenland.

De website over circulair terreinbeheer bevat onder meer nieuws over bijeenkomsten en informatie over de laatste pilots.
Naar de website circulairterreinbeheer.nl.

 

Back to top