DAW Soestwetering/Breebroeksleiding

DAW Soestwetering/Breebroeksleiding

In het stroomgebied van de Soestwetering en de Breebroeksleiding werken we samen aan een betere waterhuishouding, waterkwaliteit en bodemstructuur. We willen dit gebied beter bestand maken tegen grote neerslaghoeveelheden en lange droge perioden. Tegelijk verbeteren we de waterkwaliteit en natuurwaarde.

Onder deskundige begeleiding is in diverse veldbijeenkomsten de kennis van de bodemtheorie weer opgefrist en vertaald naar praktische verbetermogelijkheden voor bodem en waterhuishouding. Voor een vervolg is er nu een POP3 subsidie aangevraagd. Deze subsidie is toegekend en we gaan daarmee nieuwe kennisbijeenkomsten en demonstraties organiseren.

Tijdens deze bijeenkomsten komen diverse onderwerpen aan de orde. Zo demonstreren we maatregelen voor het tegengaan van bodemverdichting. Maar ook laten we zien hoe je slootmaaisel kunt gebruiken voor bodemverbetering of wat er gebeurt met de ontwatering van je perceel als je een greppelfrees gebruikt. Tot slot gaan we tijdens een van de bijeenkomsten ook bekijken hoe je je erf in kunt richten om afspoeling zo laag mogelijk te houden.

DAW Soestwetering/Breebroeksleiding
Contactpersoon:
Jurgen Neimeijer
Stichting ontwikkeling en uitvoering Salland
Hilde Buitelaar
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Looptijd:
1 nov 2016 - okt 2019
Provincie:
Overijssel
Initiatief van:
LTO Salland
Betrokken partijen:
Agrariërs, Waterschap, LTO Zuidwest Twente
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top