Leggeloo

Leggeloo

Samenwerken voor drinkwater

In vier Drentse grondwaterbeschermingsgebieden gaan akkerbouwers en melkveehouders samen met de drinkwaterbedrijven WMD en Vitens en Provincie Drenthe aan de slag om de nitraatuitspoeling te verminderen. Doel van het project is om een nitraatgehalte van maximaal 50 mg NO3/liter in het bovenste grondwater te bereiken. Inmiddels zijn de meeste agrarische ondernemers bezocht door een adviseur.

De bezoeken aan de ondernemers heeft geleid tot een gemiddelde deelname van 83% over de 4 grondwaterbeschermingsgebieden Gasselte, Leggeloo, Havelterberg en Noordbargeres/Valterbos. Er zijn 63 agrariërs die willen werken aan het verlagen van de nitraatuitspoeling.

Aanpak

In de komende tijd worden de agrariërs bezocht door een adviseur. Aan de keukentafel wordt met de adviseur bekeken waar de kennisbehoefte ligt en wat de mogelijkheden zijn. De situatie per bedrijf wordt geanalyseerd en er wordt beoordeeld hoe hoog het N-bodem¬overschot is en (indien dat te hoog is) hoe dit te verminderen. Ook zal de financiële consequentie van die maatregelen voor u worden doorgerekend. Het uitgangspunt is om lopende initiatieven en projecten die zich bewezen hebben te benutten.

Voor deelnemende landbouwers zijn er de volgende voordelen:
• Ze krijgen inzicht in de nitraatsituatie van de eigen gronden.
• Ze krijgen informatie over doeltreffende oplossingen.
• Ze krijgen begeleiding bij de aanpassingen met een positief effect op de bedrijfsvoering en daarmee de gewas¬opbrengst.
• Ze zijn klaar voor de toekomst en kunnen hiermee voorkomen dat er dwingende en beperkende regelgeving komt.

Heeft u vragen? Of wellicht wilt u zich aanmelden?
U kunt contact opnemen met:
Caroline Schrandt, DAW-coördinator

Leggeloo
Contactpersoon:
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Grondwaterbescherming
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Provincie:
Drenthe

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top