Perceelwijzer (app)

Perceelwijzer (app)

Perceelsinformatie via een app

De Brabantse waterschappen, ZLTO en Provincie Noord-Brabant ontwikkelen de app ′Perceelwijzer′. Doel van de app is de communicatie tussen waterschap en boeren & tuinders te verbeteren. Relevante informatie kan daarmee locatie-specifiek worden aangeboden.

Er is een klankbordgroep van boeren en tuinders, verspreid over de drie Brabantse waterschappen (Dommel, Brabantse Delta en Aa & Maas). De boeren en tuinders zijn de uiteindelijke gebruikers van de app. Zij zijn voor de ontwikkeling van de app dus een belangrijke groep. We maken graag gebruik van jullie reacties op de perceelwijzer. Met de input van de klankbordgroep zullen verdere verbeteringen doorgevoerd worden in de PerceelWijzer app.

Betrouwbare informatie via speciale app

De Perceelwijzer-app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, maaimomenten, grond- en oppervlaktewaterstanden.De app is gratis en beschikbaar via de App Store en Play Store.
Kijk voor meer informatie op de speciale website over de Perceelwijzer.
Lees het artikel ′Perceelwijzer trekt het land in′ op de website van ZLTO.

Perceelwijzer (app)
Contactpersoon:
Rens Helder
Het Waterschapshuis
Bart Bardoel
Waterschap Aa en Maas
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
Startdatum: half november 2019
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
De Brabantse waterschappen (Aa en Maas, Dommel, Brabantse Delta), ZLTO en Provincie Noord-Brabant
Betrokken partijen:
Klankbordgroep Boeren en tuinders

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top