Samen werken aan agrarische watermaatregelen Brongebied Baakse Beek

Samen werken aan agrarische watermaatregelen Brongebied Baakse Beek

In het sterk hellend terraslandschap van brongebied de Baakse Beek, vind je op korte afstand grote hoogteverschillen. Bij hevige regenval stroomt water snel naar laaggelegen gebieden, met wateroverlast als gevolg. In dit project voorkomen we samen wateroverlast en zorgen we voor een betere waterkwaliteit.

Samen met 30 boeren maken we individuele bedrijfswaterplannen. Op basis van dit bedrijfsplan bedenken we samen maatregelen voor jouw bedrijf. Deze maatregelen nemen we op in een gebundelde subsidieaanvraag onder de POP3.

 

Hiermee verbeteren we de kwaliteit van het water en voorkomen we wateroverlast. Bovendien leidt dit tot een verbetering van de landbouwproductie. Ook zorgen we dat we voldoen aan de normen die in de toekomst aan ons water worden gesteld.

Samen werken aan agrarische watermaatregelen Brongebied Baakse Beek
Contactpersoon:
Mark Ormel
LTO Noord-Oost Achterhoek
Thema:
Bedrijfsvoering, Bodem, Bemesting, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting, Mineralenbenutting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rijn en IJssel
Looptijd:
najaar 2017 - najaar 2019
Provincie:
Gelderland
Initiatief van:
LTO Noord Oost Achterhoek
Betrokken partijen:
LTO Noord Oost Achterhoek, Waterschap Rijn en Ijssel
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top