Verziltingskennis bollenteelt

Verziltingskennis bollenteelt

Toewerken naar handelingsperspectieven

- DIT PROJECT IS AFGEROND - In 2017 zijn we met een aantal partijen aan de slag gegaan om onze gezamelijke theoretische en praktische kennis over zouttoleranties van gewassen te verzamelen en met elkaar te delen. Het doel is om hiermee toe te werken naar handelsperspectieven voor agrariërs en waterbeheerders.

De focus in het project ligt op de bollenteelt in laag-Nederland: Noordelijk Zandgebied, Texel, Zuid-Hollandse eilanden, Duin- en Bollenstreek, Haarlemmermeer en Friesland. Gedurende het teeltseizoen 2018/2019 zullen we op 6 bedrijven informatie in beeld brengen omtrent factoren zoals weersomstandigheden, bedrijfsontwikkelingen en bodemvochtsituatie.

Inzichten

Als resultaat van dit project willen we inzichten verkrijgen in de relatie tussen het handelen van telers (beregenen) en neerslag, bodemvocht en verzilting en de daarmee gepaard gaande eventuele minderopbrengst van gewassen door verzilting- ofwel de schade door verzilting. Dit zal ook leiden tot aanknopingspunten voor de uitvoering van monitoringsprojecten in andere teelten.

Verziltingskennis bollenteelt
Contactpersoon:
Thema:
Verdroging en vernatting
Sector:
Bloembollen
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân, HHRS Hollands Noorderkwartier, HHRS van Rijnland
Looptijd:
Einddatum 1 november 2019
Provincie:
Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland
Initiatief van:
KAVB en DPZ
Betrokken partijen:
KAVB, bollentelers, HHNK, Rijnland, DPZ, RWS, STOWA, WUR, Delphy, Bakelsestroom

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top