Voorbeeldbedrijf Neppelenbroek

Voorbeeldbedrijf Neppelenbroek

Demonstratiebedrijf met peilgestuurde drainage

In het Drentse Zuidwolde stelt melkveehouder Neppelenbroek zijn bedrijf beschikbaar als demonstratiebedrijf. Na het opstellen van een bedrijfswaterplan in 2015 wordt peilgestuurde drainage aangelegd. Hierdoor heeft de agrariër zelf de regie over het waterpeil op zijn percelen en is hij niet langer afhankelijk van het waterschap.

Op dit demonstratiebedrijf wordt op eigen initiatief een proef gedraaid met innovatieve inrichtingsmaatregelen. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in de regio. Zowel ontwateren, als waterberging voor gebruik in droge periodes zijn hier toe te passen maatregelen. Ook worden maatregelen genomen om het organische stofgehalte te verhogen.

Hoe werkt het?

Langs de watergang van het waterschap is een extra sloot gegraven. Deze sloot heeft een eigen waterpeil, waarop het drainagesysteem is aangesloten. De agrariër kan zo met innovatieve maatregelen zijn eigen landbouwpercelen ontwateren in natte periodes en zorgen voor meer water in droge periodes. Ook de aangrenzende natuurgronden profiteren van dit nieuwe watersysteem.

Voorbeeldbedrijf Neppelenbroek
Contactpersoon:
Nico Neppelenbroek
Initiatiefnemer
Bert Hendriks
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Looptijd:
1 januari 2017 - 31 december 2017
Provincie:
Drenthe
Initiatief van:
Nico Neppelenbroek
Betrokken partijen:
Neppelenbroek, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top