Aanmeldformulier Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het project ‘Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer’. Via de realisatie van een uitgebreide wasplaats voor de landbouwspuit wordt voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen afspoelen naar het oppervlaktewater of in de bodem terechtkomen. Dit zal de waterkwaliteit in de Haarlemmermeer ten goede komen. 
 
Het exacte percentage van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, lees hier meer over het project. Wij informeren u zo spoedig mogelijk voor welk subsidie percentage u in aanmerking komt voor het realiseren van de wasplaats. Eventueel maatwerk, afhankelijk van omvang en aard van het bedrijf, is ook bespreekbaar. 
 

Mocht u nog vragen hebben over het project, dan kunt u terecht bij Gert-Jan de Graaf van LTO Noord via het telefoonnummer +31(0)6 – 4801 7000 of per mail via gdgraaf@projectenltonoord.nl

 

Back to top