‘Lessen voor successen in 2021’ van DAW-landbouwprojecten in Stroomgebied Rijn-West

Veel agrariërs in het stroomgebied Rijn-West doen mee met projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Welke kennis wordt er binnen een project opgehaald en gedeeld? Waarom is het voor een agrariër interessant om mee te doen? Welke partijen zijn betrokken bij een project? In de brochure ‘Lessen voor successen in 2021’ wordt stilgestaan bij lopende en afgeronde projecten in het stroomgebied Rijn-West. 

Praktijkverhalen uit de projecten

Binnen het project ‘Polderkennis op Peil’ wisselen 100 veehouders kennis uit over water en bodem op polderniveau. De deelnemers gaan in gesprek met waterschappers over waterbeheer en kijken samen naar oplossingen. De agrariërs op Texel hebben in de zomer last van droogte, terwijl er in de winter veel water wordt weggepompt. Akkerbouwer Arnold Langeveld is initiatiefnemer van het project Zoete Toekomst Texel. In dit project wordt gekeken hoe het water wat in de winter valt, opgeslagen kan worden zodat dit water zomers gebruikt kan worden om de gewassen te beregenen.  

Stroomgebied Rijn-West

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en delen van de provincies Utrecht en Gelderland vallen binnen het deelstroomgebied Rijn-West. Ook het gebied Alm en Biesboch in de provincie Noord- Brabant en het eiland Texel valt onder Rijn-West. Meer informatie: www.rijnwest.nl.  

 

Back to top