Agrarische jongeren werken mee aan het DAW

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) werkt sinds 2020 mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om jonge boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer.

Wat is het NAJK?

NAJK is de belangenvereniging voor agrarische jongeren (tot en met 35 jaar) in Nederland. NAJK heeft zo’n 8.000 leden en is actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als op Europees niveau. De toekomst van jonge boeren en tuinders in de agrarische sector staat centraal in de belangenbehartiging van NAJK. Daarnaast verzorgt NAJK verschillende leertrajecten voor jonge agrarische ondernemers en biedt het handvatten voor ontwikkeling en ondernemerschap. Hiermee draagt de vereniging bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge boeren en aan de ontwikkeling van zelfbewuste en (des)kundige ondernemers die met beide benen in de maatschappij staan. De ondernemers van de toekomst.

Kennismatchers

Vanuit NAJK zijn Jannyke van Ballegooijen en Reinder Jan Wagevoort actief als Kennismatchers binnen het DAW. Om boeren uit verschillende regio’s en sectoren kennis en praktijkervaring uit te laten wisselen, is binnen het DAW de functie van Kennismatcher in het leven geroepen. Er zijn zes Kennismatchers, waarvan 2 voor de melkveehouderij, 1 voor akkerbouw en 3 voor de overige teelten. Jannyke en Reinder Jan zijn Kennismatchers voor de overige teelten in Noord-Nederland. Onder Noord-Nederland valt: Noord- en Zuid Holland, Friesland, Flevoland, Utrecht, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De overige teelten zijn: fruitteelt, bomenteelt, vollegrondsgroenteteelt, vaste planten en zomerbloemen.

Meer weten?

Benieuwd naar wie de Kennismatchers zijn? Klik hier voor de contactgegevens en een artikel waarin de Kennismatchers vertellen over hun werkzaamheden.

Back to top