Akkerbouwer in de hoofdrol op ‘Groeien naar Morgen’

Onder de titel ‘Groeien naar Morgen’ portretteert het ministerie van LNV boeren met de vraag ‘hoe kijk jij naar de toekomst?’ Akkerbouwer en DAW-deelnemer Anco van der Bos beantwoordt deze vraag in onderstaande film:

Anco is deelnemer aan het DAW-project ‘perceelemissie in de hand’. In het Friese Holwerd richt hij zich, samen met zijn vader Kees, voornamelijk op het telen van pootaardappelen. ‘We telen aardappels voor over de hele wereld’, vertelt Anco.

‘De grond is hier erg goed, dus we richten ons op kwaliteit. Op hoogwaardig pootgoed.’ Volgens Anco klinkt dat eenvoudiger dan het is. ‘De rek is op een gegeven moment uit de grond, dan moet je – met de financiën in je achterhoofd – naar een systeem waarbij je anders gaat boeren. Dat is waar je in het project ‘perceelemissie in de hand’ naar kijkt. Maatregelen die ervoor zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen die je nog moet gebruiken, zo minimaal mogelijk uitspoelen naar het oppervlaktewater, zodat alles in evenwicht is. De productie is enorm gegroeid, we gaan de komende jaren tegen de grenzen aanlopen van wat de grond kan hebben. Daarom zijn we erg bezig met de bodem- en waterkwaliteit.”

Vaker rustgewas

Om de grond gezond te houden, zoekt Anco de samenwerking met boeren uit de buurt. ‘In de toekomst wil ik van een 1-op-3 rotatie naar een 1-op-4 rotatie. Dat je iets vaker een rustgewas inbouwt, waardoor je een optimale bodem krijgt. Zodat we goede pootaardappelen kunnen blijven leveren. Regelgeving is vaak beklemmend. Je moet proactief zijn. Zo moet je kijken hoe kan je sturen door maatregelen die je zelf vrijwillig neemt, waar je exploitatie niet onder heeft te lijden, want een gezond boerenbedrijf is uiteindelijk wat telt.

Back to top