‘Bodemscheurkalender helpt bij gesprekken over de bodem’

Tineke de Vries nam gisteren het eerste exemplaar van de Bodemscheurkalender in ontvangst tijdens de workshopdag ‘Meten & Beoordelen van de Bodemkwaliteit’ in Lelystad. “Hij komt bij ons thuis op de keukentafel te liggen, want de bodem is iets waar je met elkaar over moet praten,” aldus de voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente.

“De Bodemscheurkalender is een mooi hulpmiddel hierbij. Het gaat mij helpen bij het gesprek aan de keukentafel”, zei Tineke. Zij adviseert haar collega-akkerbouwers om hetzelfde te doen. De bodem en bodembeheer is sowieso al een item waar ze onderling veel over spreken.

Praktische kennisbundeling

Tineke ontving haar Bodemscheurkalender uit handen van bodemwetenschapper Janjo de Haan (WUR). Hij is naast Geert Pinxterhuis (BO Akkerbouw), Hedwig Boerrigter (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) en Gijs Gjaltema (JEEN) één van de personen die aan de wieg stonden van de samenstelling, productie en verspreiding van de scheurkalender. “De Bodemscheurkalender is een praktische kennisbundeling, met kennis die samengebracht is door veel verschillende partijen.”

Van brainstorm naar bodemscheurkalender

In maart dit jaar vond een brainstorm plaats op hetzelfde terrein van WUR Open Teelten in Lelystad. Met behulp van een club bodemwetenschappers, -adviseurs en kennispartners kreeg de kalender inhoud. Vele thema’s worden bij de hoorns gevat: van grondbewerking tot groenbemesters, van bodemziekten en -plagen tot koolstofvastlegging en waterbeheer. In de vorm van tips, mini-colleges en afbeeldingen. “Colleges van 30 woorden zijn erg uitdagend”, vertelt Janjo, “maar dat hebben we opgelost door QR-codes te plaatsen naar meer tekst en uitleg.”

Cadeau aan alle (grondgebonden) boeren

Aankomend weekend valt de Bodemscheurkalender op de mat bij circa 24.500 boeren als speciale editie van Akkerwijzer en Melkvee. Daarnaast vinden duizenden exemplaren hun weg naar studenten en docenten van het HBO en het MBO en via de netwerken van de initiatiefnemers BO Akkerbouw, DAW, WUR en JEEN.

Bodemscheurkalender 2024?

Blijft het bij een eenmalige uitgave? Wat de projectgroep betreft niet. Janjo: “We denken al na over een scheurkalender 2024 en zijn zelfs gepolst voor een Europese uitgave. We zijn dan ook erg benieuwd naar de reacties op deze uitgave!” De komende periode zullen regelmatig nieuwtjes uit en over de kalender en de samenwerkende partners zijn te vinden op de website (www.bodemscheurkalender.nl), Twitter en Facebook.

Mede mogelijk gemaakt door

Het Actieplan Plantgezondheid en de onderzoeksprogramma’s Akkerbouw op Zand, Beter Bodembeheer, Klimaatadaptatie Open TeeltenSlim Landgebruik en het ministerie van LNV maakten de uitvoering mogelijk. Daarnaast leverde een aantal partners een bijdrage aan de inhoud, productie en verspreiding: Aequator Groen en Ruimte, Agrifirm, Agrio Uitgeverij, Aeres Hogeschool, BO Akkerbouw, CIV Groen - praktijkcluster Agro, Cosun, Cumela, DAW, IRS, LTO Nederland, LTO Noord, Talentoogst, Van Iperen, WUR Open teelten en ZLTO.

Back to top