Gratis bodemadvies én taart voor deze melkveehouder uit Schuinesloot

Bodemadviseur bekijkt de grond uit een profielkuil

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) biedt boeren en tuinders de mogelijkheid om gratis bodemadvies aan te vragen. Dirk Johan Feenstra, landelijk projectleider, is blij over het toenemend aantal adviesaanvragen: ‘De bodem vormt de basis van elk agrarisch bedrijf. Wanneer men veranderingen wil doorvoeren in het systeem, dient de bodem altijd als vertrekpunt te worden genomen. Het is een essentiële productiefactor die in zijn kracht moet worden gezet, en wij ondersteunen hierbij door middel van de bodemadviezen’.

200e bodemadvies

Onlangs werd het 200e bodemadvies aangevraagd door melkveehouder Richard Harink uit Schuinesloot. Harink ontdekte de bodemadviezen via de studiegroep 'Grip op Gras' en werd feestelijk verwelkomd als de 200e aanvrager, met een speciale taart. ‘Het is een geluk dat ik de 200e aanvrager ben en taart krijg’ grapt Harink.

Droogtegevoelig

Richard heeft een perceel grasland dat gevoelig is voor droogte, wat hij niet goed kan verklaren. ‘In de bovenste laag van mijn perceel zit zand gevolgd door een diepe laag veen. Veen is goed voor het waterbergend vermogen, daarom vind ik het zo vreemd dat de grond daar zo droogtegevoelig is’. Vorig jaar heeft Richard een presentatie gevolgd van bodemadviseur Edwin Haasjes en daar heeft hij veel van opgestoken. ‘Edwin had het over de invloed van bodemleven op de bodemkwaliteit op je percelen. Het zette me aan het denken. Door het gratis bodemadvies hoop ik de oorzaak te kunnen achterhalen. Ik ben dan ook erg nieuwsgierig naar de bevindingen van Edwin over mijn droogtegevoelige perceel’.

Bodemadvies aanvragen

Boeren en tuinders kunnen nog steeds gratis en onafhankelijk advies aanvragen via het aanmeldformulier op de website van DAW licht Dirk Johan toe. ‘We richten ons op vragen van individuele ondernemers of groepjes boeren, maar de bodemadviseurs gaan ook aan de slag met vraagstukken van grotere groepen, bijvoorbeeld studiegroepen. De eerste aanvragen daarvan komen nu al binnen.’

Meer informatie?

Voor meer informatie en het aanvragen van bodemadvies kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Dirk Johan via info@daw-bodem.nl of terecht op de website van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 

Back to top